Σώμα

Βασικές αρχές για την αποφυγή τραυματισμών

Η προθέρμανση (warm-up) και η χαλάρωση (cool-down) είναι οι δύο από τις βασικές αρχές για την αποφυγή τραυματισμών. Η σταδιακή ενεργοποίηση του βιολογικού μηχανισμού πριν την κύρια άσκηση και η ασφαλής επιστροφή του σώματος σε κατάσταση «ηρεμίας» είναι συνδεδεμένες ενέργειες με έναν αριθμό από οφέλη τόσο φυσιολογικά όσο και ψυχολογικά όπως η πρόληψη τραυματισμών, ο έλεγχος του μυϊκού πόνου, η ενίσχυση παραγωγής ενέργειας.Read More

Διατάσεις: ένα αναγκαίο καλό

Οι μύες που είναι όργανα του ανθρώπινου σώματος, σχηματίζονται από μυϊκό ιστό και μαζί με τους τένοντες συμβάλλουν στην κίνηση των οστών.

Υπάρχουν 3 είδη μυών στο σώμα μας:

  • Οι σκελετικοί μύες οι οποίοι κινούν το σώμα μας
  • Ο μυς της καρδιάς που σχηματίζει το μυοκάρδιο και συσπάται ρυθμικά ανεξάρτητα από την θέλησή μας
  • Οι λείοι μύες οι οποίοι βρίσκονται στα εσωτερικά μας όργανα πχ στο πεπτικό μας σύστημα, στο δέρμα και στα μάτια

Read More