Χορός

Χορός, μέσο έκφρασης αλλά και θεραπείας

Η προσωπικότητα επηρεάζει και επηρεάζεται από τον τρόπο κίνησης. Όταν κινούμαστε δηλώνουμε το ποιοι είμαστε. Τα βιώματα, τα συναισθήματα, τα νοητικά πρότυπα ξεδιπλώνονται μέσα από τον προσωπικό τρόπο κίνησης. Η κίνηση είναι εμποτισμένη με στοιχεία από τις αντιδράσεις του ατόμου στα γεγονότα της ζωής του στο παρελθόν και στο παρόν. Ο χορός, ξεκινώντας από τους πρωτόγονους λαούς, στην πρώτη του μορφή είχε τόσο μεγάλη θέση, καθώς ο άνθρωπος μη έχοντας επαρκή έναρθρο λόγο, ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί χειρονομίες τις οποίες συμπλήρωνε με κίνηση ή με το λιγοστό λεξιλόγιό του. Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας:

Ο χορός προέκυψε από τη φυσική επιθυμία όλων των νεαρών πλασμάτων να εκφράσουν με την κίνηση του σώματος τα συναισθήματά τους και ιδιαίτερα τη χαρά τους.

Read More