Σύγχρονος χορός

Η ιστορία του Σύγχρονου χορού

Ο σύγχρονος χορός είναι ένα είδος το οποίο διαπραγματεύεται συστήματα και μεθοδολογίες φερμένες από τον Μοντέρνο χορό, τον Μεταμοντέρνο χορό αλλά και τον κλασικό χορό.

Οι βασικές αρχές του σύγχρονου χορού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα φυσικά φαινόμενα όπως η βαρύτητα, η ταλάντωση, η πτώση, η επαναφορά, η ισορροπία κ.α. Ο τρόπος με τον οποίο ο χορευτής θα χρησιμοποιήσει την ενέργεια του παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα.

Πρωτοπόροι του σύγχρονου χορού είναι οι Isadora Duncan, Horis Humphrey, Martha Graham, Rudolph von Laban, Jose Limon. Μερικοί από αυτούς έχουν δημιουργήσει τα δικά τους συστήματα και μεθοδολογίες διδασκαλίας.