Άρθρα

Χορός, μέσο έκφρασης αλλά και θεραπείας

Η προσωπικότητα επηρεάζει και επηρεάζεται από τον τρόπο κίνησης. Όταν κινούμαστε δηλώνουμε το ποιοι είμαστε. Τα βιώματα, τα συναισθήματα, τα νοητικά πρότυπα ξεδιπλώνονται μέσα από τον προσωπικό τρόπο κίνησης. Η κίνηση είναι εμποτισμένη με στοιχεία από τις αντιδράσεις του ατόμου στα γεγονότα της ζωής του στο παρελθόν και στο παρόν. Ο χορός, ξεκινώντας από τους πρωτόγονους λαούς, στην πρώτη του μορφή είχε τόσο μεγάλη θέση, καθώς ο άνθρωπος μη έχοντας επαρκή έναρθρο λόγο, ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί χειρονομίες τις οποίες συμπλήρωνε με κίνηση ή με το λιγοστό λεξιλόγιό του. Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας:

Ο χορός προέκυψε από τη φυσική επιθυμία όλων των νεαρών πλασμάτων να εκφράσουν με την κίνηση του σώματος τα συναισθήματά τους και ιδιαίτερα τη χαρά τους.

Έτσι λοιπόν ο χορός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας από όλους τους ανθρώπους, ακόμη και από αυτούς που, καθότι διαφορετικοί, δεν παύει να έχουν και αυτοί ανάγκη για παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς με στόχο την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χοροθεραπεία ως μια άλλη μορφή βελτίωσης της κινητικής συμπεριφοράς και του ψυχισμού του ατόμου. Ο χορός ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες, καλλιεργεί την κοινωνικότητα, ενώ ταυτόχρονα εξασκείται η προσοχή, η παρατηρητικότητα και η αντοχή καθώς και ενισχύεται η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η αυτοπεποίθηση.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της χοροθεραπείας είναι η χρήση της γλώσσας του σώματος και η μη λεκτική διάσταση της επικοινωνίας. Στόχος της είναι το άτομο να πειραματιστεί μέσα από την κίνηση και να έρθει σε επαφή με συναισθήματα τα οποία δε μπορεί να λεκτικοποιήσει. Έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης. Η θεραπεία χορού είναι βασισμένη στην προϋπόθεση ότι το σώμα και το μυαλό είναι αλληλένδετα. Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες και όχι μόνο, θεωρώντας  ως δεδομένο το ό,τι οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει το χορό ως βάση για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων. Ας μην ξεχνάμε πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και όλοι μας έχουμε τις ίδιες ανάγκες για έκφραση και επικοινωνία. Η διαφορά είναι δικαίωμα.

Vires acquirit eundo
Μτφ. Αποκτάς δύναμη προχωρώντας
Βιργίλιος, 70-19π.Χ. , Λατίνος ποιητής

Did you like this? Share it!