Πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Σάββατο
Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β
DDE
BALLET
DDE
MODERN
DDE
TEACHING
DDE
HEALTH & SAFETY
DDE
LIFESPAN
9.00 - 11.00
ΔΙΑΓ CL
11.00 - 12.30
ΔΙΑΓ ΣΥΓΧΡ
11.00 - 12.30
ΔΙΑΓ Σ
5.00 - 6.00 INTERM M
4.30 - 5.30
GR5 M
4.30 - 6.00
FREE CL
5.00 - 6.00
GR 2 CL
5.00 - 6.00
INTERM M
4.30 - 5.30
GR 5 M
4.30 - 6.00
FREE CL
12.30 - 2.00
ΣΥΓΧ ΕΦΗΒ
12.30 - 2.00
HIP HOP Γ
6.00 - 7.30 INTERM CL 5.30 - 7.00 GR5 CL
6.00 -7.00 YOGA
6.00 - 7.30
JAZZ
6.00 - 7.00
GR 2 M
6.00 - 7.30
LINDY HOP
6.00 - 7.30
INTERM CL
5.30 - 7.00
GR 5 CL
6.00 - 7.00
YOGA
6.00 - 7.30
ADV 2 M
6.00 - 7.30
ADV 1 M
5.00 - 6.00
ACRO ΣΥΓΧ
5.00 - 6.00
GR 2 CL
2.00 - 3.30
HIP HOP ΕΦ
3.00 - 4.00
GR 2 CL
7.00-8.30 CONT ISTD
7.00 - 8.00 GR 4 M
7.30 - 9.00
ΣΥΓΧΡ 1-2
7.30 - 9.00
ΡΩΣΙΚΟ
7.30 - 8.30
PRIMARY
7.30 - 8.30
ΔΥΝΑΜΗ
7.00 - 8.00
GR 4 M
7.30 - 9.00
ΣΥΓΧ Ε
7.30 - 9.00
FLAMENCO
7.30 - 8.30
PRIMARY
6.00 - 7.30
ΘΕΑΤΡΟ
6.00 - 7.00
GR 2 M
5.00 - 6.00
GR 2 M
8.30 - 10.00
ΣΥΓΧΡ 3
8.00 - 9.00 GR 3 CL
8.30 - 10.00
ΣΥΓΧΡ 3
8.00 - 9.00
GR 3 CL
8.30 - 10.00
TANGO
9.00 - 10.30
ΣΥΓΧΡ 1-2
7.30 - 9.00
ΡΩΣΙΚΟ
7.30 - 9.00
MUSICAL
7.00 - 8.30
TANGO

M: Modern ISTD, CL: Κλασικός Χορός, Cont: Σύγχρονο ISTD, Διαγ: Διαγωνιστικό