Διεύθυνση
Λαγκαδά 31, 1ος και 3ος όροφος
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54628
Τηλέφωνο
(2310) 525- 414
E-mail:
terpsichorusschool@gmail.com